ЕКИП

  •  Eнтусиазирани мечтатели, водени от любов към изкуството и професията;
  •  Позитивно настроени;
  •  Убедени, че професионализмът се ражда в предизвикателствата и се калява в трудностите