ЧЕТВЪРТО МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ

НИЕ сме убедени че:
  • творческите  търсения  повишават ефективността на учебния процес 
  • тестовете, презентациите, визуализацията и игровите форми  са неразделна част от часовете ни 
  • мотивираме и подкрепяме възпитаниците си 
  • в света на уроците е необходимо да има позитивна нагласа към собственото можене и способности за развитие
  • израз на етичност е уважението  към  постиженията на колегите ни 
  • необходимо е да говорим за проблемите