ТРЕТО МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ

„Народни инструменти, народно пеене и български танци”

    Още от ранна възраст децата са в непосредствен допир с автентичните образци на нашата народна музика – вокална, инструментална и танцувална, с детския музикален фолклор, с красотата на специфичния музикален език

    Учителите от методическото обединение се стремят да:

  • стимулират и насърчават изпълнителските и творчески прояви на учениците си 
  • да възпитават толерантност  и уважение към постиженията на другите.  
  • БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ