ВТОРО МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ

 „Струнни, духови и ударни инструменти” 

НИЕ  работим за:

  • изграждане на творчески личности 
  •  висока професионална подготовка и култура 
  • богата ценностна система 
  • умения за ефективна социална реализация.