НАШИЯТ   ПАТРОН

ПАНАЙОТ  ПИПКОВ - ПАТРОН НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА - ПЛЕВЕН

 

ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО В ДАТИ

 

"НА ВДЪХНОВЕНИЯ  КОМПОЗИТОР Е ДАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТТА И ТАЗИ ВИСОКА ЧЕСТ, ДА МОЖЕ ДА ПРЕВРЪЩА ВЪЛНЕНИЯТА СИ И ОБИЧТА КЪМ ЧОВЕКА И НАРОДА В ПЕСЕН, В МУЗИКА.ЗА ОБИЧТА ОБАЧЕ НАРОДЪТ Е ОТВРЪЩАЛ СТОКРАТНО. МИСЛЯ, ЧЕ МОЯТ БАЩА, ПАНАЙОТ ПИПКОВ, ДАЖЕ САМО ЗАРАДИ ПЕСЕНТА "ВЪРВИ НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ" ПОЛУЧИ ТАЗИ ВИСОКА НАГРАДА."

                                                                                    ЛЮБОМИР  ПИПКОВ

 

 • 1871, 21.11.  роден  в Пловдив
 • 1882             завършва основното си образование
 • 1887             постъпва в Пловдивската любителска театрална трупа
 • 1892              артист в Драматична трупа "Сълза и смях"
 • 1893             "Мария - мазурка" - първа клавирна композиция
 • 1893             постъпва в Миланската консерватория
 • 1900-1905     учител в Ловеч
 • 1901             "Химн на Кирил и Методий", текст Стоян Михайловски
 • 1903              "Бойко" и "Естер" - драми.Изгубени.
 • 1905              установява се в София; издава вестник "Музикален отглас"
 • 1906              учителства в Първа и Втора девическа гимназия
 • 1908-1909      музика към пиесите на Ив. Вазов "Към пропаст" и "Борислав"
 • 1909-1910      оперетки: "Деца и птички" и "Щурец и мравки"
 • 1910              печели първа премия за "Приветствена песен, текст Ив.Вазов, по повод Втори Всеславянски събор
 • 1918               диригент в професионалния оперетен "Свободен театър"
 • 1918              "Българска рапсодия" за пиано
 • 1919               пръв диригент на хор "Георги Кирков"
 • 1920-1921      хормайстор в Народна опера - София
 • 1924-1930      капелмайстор в Духовата музика към Столичната полиция
 • 1927              опера "Руска" по поемата на Ив. Вазов "Загорка". Изгубена.
 • 1932              излиза сборникът Първи радости на начинающия виолонист"
 • 1936              "Парафраза върху народна тема" - за цигулка и пиано
 • 1942, 25.08.   Панайот Пипков умира в София