ЛЕТОПИС

Училището – една институция, която превръща детето в здравомислещ човек, една територия, чиято история ни кара да се доверим, едно място, чийто престиж се гради всеки ден от нас – преподаватели, ученици, родители.

15 април 1960 г – Заповед № 1 – 1433 / 15.04.1960г. за откриване на Плевенско средно музикално училище.

15.септември 1960г. – училището отваря врати за своя първи випуск. В училището се изучават класически инструменти, акордеон и оперно пеене

1961г. – приема името на един от апостолите на българската музикална култура Панайот Пипков.

1966г. – започва изучаването на български народни инструменти кавал, гайда, гъдулка и тамбура.

23.ноември 1968г. – откриване на новата самостоятелна сграда по проект на арх. Пантелей Панов.

1978г. - Учители от Плевенското Музикално училище.Отбелязания е Директорът Божко Шойков.

1987г. – открива се специалността  народно пеене.

2002г. – открива се специалност народни танци.

2004г. – Запоед РД 14 – 152/20.09.2004г. на министъра на Министерството на образованието и науката СМУ „Панайот Пипков” получава статут на Национално училище по изкуствата.

2005г. – въвежда се изучаването на изобразително изкуство – живопис, скулптура, графика.

 • Пръв директор на Плевенското музикално училище е 
 •   Иван Свиларов, а помощник  - директор е г-н  ТОШЕВ.
 • От 1961 г. в продължение на 34 години на ръководния пост е 
 •  Божко Шойков, а помощник - директори  са последователно: 
 • Любен Георгиев 
 • Любка Стоева 
 • Мариaна Начева
 • Жечка  Димитрова - помощник - директор от 1990 до 1995
 • От 1995 г. Училището се ръководи  от 
 •  Жечка Димитрова 
 • а помощник - директори са последователно :
 • Нора Трейман            Даниела Траянова - Пенова
 • Карекин Ара ХугасянАнастас Каранлъков
 •  Милица  Григорова     Христина Линчева