МИСИЯ

  • НУИ  - гр. Плевен  чрез постоянната си работа дава гаранции за висока професионална подготовка на младите хора, които ще определят националната ни идентичност и облика на България пред света. 
  • Успоредно с възпитанието и обучението на  своите ученици, училището пряко  въздейства върху общокултурното развитие на децата извън системата на професионалното обучение по изкуства.