УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО" ПРИ НУИ "ПАНАЙОТ ПИПКОВ", ПЛЕВЕН - ПЕТЯ  ВАСИЛЕВА
ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА:
  • ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ФЕСТИВАЛИ, КОНЦЕРТИ, КОНКУРСИ
  • ЗАКУПУВАНЕ НА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
  • ЦЯЛОСТНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ