ПЕТО МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ

"… Ако успеем да предадем на учениците си своята голяма любов към учението,

то естественият резултат от това  ще бъде младите хора да се научат да учат."

Сър Джон Лъбок

    За преподавателите от общообразователната група е пределно ясно, че училището не само предоставя възможността да се събират знания   и се трупа житейски опит, но и съвсем отговорно се задължава да поддържа онази благоприятна атмосфера на взаимно доверие и непосредствено общуване, която позволява успешното изграждане и реализацията на младата творческа личност...

 

 НАЧАЛЕН  ЕТАП