ПЪРВО  МЕТОДИЧЕСКО  ОБЕДИНЕНИЕ

  •     За нас изкуството е приоритет.
  • Всички ние работейки и формирайки музиканти – личности се радваме на успехите на своите настоящи ученици, но чувството, че не си работил напразно е неописуемо, когато тези ученици отидат да учат във висшите учебни заведения в България и извън нея, и се върнат в родното училище, за да покажат вече друго ниво, друга зрялост. 
  • Дейностите и изявите в I Методическо обединение, многобройни и разнородни са плод на труд, но и на сътрудничество между колеги и ученици не само в групите и обединението, но и с колегите и учениците от други специалности и методически обединения. 
  • Успехите биха били немислими без разбирането за качеството на нашата работа и приоритетите, които се налагат от това, че учим и работим в училище по изкуствата.